Partner werkbedrijf

Wij zijn partner werkbedrijf in samenwerking met de gemeente Lelystad.

 

Een partner is een ondernemer die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspant door medewerkers van Werkbedrijf Lelystad een arbeidsplaats te bieden in het bedrijf.

 

Door enerzijds marktconforme prestaties te verlangen en anderzijds mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen te bieden.

 

Hierbij gaat het om een duurzaam personeelsbeleid onder het motto ‘Niemand aan de kant in Flevoland’.

 

Federatie voor Zorgboeren

Tevens zijn wij aangesloten bij de Federatie voor Zorgboeren en hebben sinds 2021 het keurmerk.

 

Wij hebben een vertrouwenspersoon en zijn aangesloten bij de klachtencommissie.

 

Ieder jaar leveren wij een jaarverslag in, dat openbaar gepubliceerd wordt op de site van de Federatie.