Kosten

Helaas wordt paardencoaching (nog) niet geheel of helemaal niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Er zijn wel mogelijkheden vanuit de PGB.

 

Een re-intergratietraject via UWV of een aanvraag via een werkgever voor medewerkers die uitgevallen zijn wordt vaak wel vergoed.

Voor kindercoaching geldt een apart tarief, dit wordt bepaald aan de hand van de vraag en het aantal afspraken dat gemaakt wordt.

 

Voor teams worden prijsafspraken gemaakt aan de hand van de vraag en de grootte van het team.

 

Voor informatie over prijzen kunt u contact opnemen door te klikken op onderstaande knop.