Kleinschalig & individueel

Kleinschalig en individueel 

Wij zijn een kleinschalige zorg/participatie boerderij met maximaal 5 deelnemers op een dag. Zo kunnen wij er zijn voor de deelnemers die bijvoorbeeld erg prikkelgevoelig zijn en individuele aandacht schenken aan hen die dat nodig hebben.  In het zorgplan staat de beschrijving van de doelen waar de deelnemer samen met begeleiding aan wil werken. In welke context dat gebeurt en op welke wijze. Afgestemd op de doelen, wensen en mogelijkheden van de deelnemers en organisatie vinden de activiteiten van de deelnemers plaats. Evaluaties vinden 1 x per half jaar plaats, met een tussenevaluatie na drie maanden. Het zorgplan wordt jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld.